Wat betekent?

[Met die wat gecompliceerde zin wil Soutendam kennelijk beweren dat een zichtbare invloeden aangaande de immigratie met name bij arbeidersmeisjes nog duidelijk was. Ingeval net opgevoede burgerjongen had hij er klaarblijkelijk wilde visoenen bij.]

De pedellen aan de universiteiten bestaan het laatste overblijfsel met dat deftig officie. Deze titularissen hadden een taak een burgemeesters te vergezellen en achtbaarheid bij te zetten, overal daar waar welke zichzelf ambtshalve in 't publiek vertoonden.

De ‘graeffmaecker’ van de Nieuwe Kerk kan zijn voor ‘memorie’ aangetekend in de ‘huysinge’ hoofdhaar toebehorende.

Ergens halverwege een Kolk en een Baljuwsteeg lag een scheidslijn tussen dit 16e en het 15e stadskwartier. Dit 15e kwartier begint voor een brouwerij van Jan Huygensz. Van Rijck, ‘Inde Witte Leeuw’, die in overeenstemming met Aangaande Bleyswijck tussen 1600 en 1640 werden uitgebroken. 3 huizen verder woonde een lakenbereider, die een paar ‘par­thyen’ over bestaan eigendom verhuurde, één aan ons kleer­maker, de ander met ons schoenlapper, die bestaan hand­werk in ons zogenoemd pothuis uitoefende.

In ‘de andere buyert (nabijheid) in t Rietveld’ was ons zekere Servaes Boesman gevestigd in een woonhuis betreffende ons haardstede.

Wandelend van de Choorstraat over de Hippolytusbuurt telde men aan de oostzijde der ‘Pooltjesbuurt’ veertien huizen, waarin woonden: een tinnegieter; ons zekere Mathijs Augustijnsz. met Cromvliet, ons particulier welke daar ons dienstmaagd op nahield, die opgaf dat het woonhuis aangaande hoofdhaar meester vijf haardsteden bevatte; ons lijndrager; ons goudsmid; ons bruidstaart; ons ‘cruyenierder’, welke tegelijkertijd goudsmid was en de brouwer Hendrick Fransz. Duyst Betreffende Voorhoudt, welke met twee ketels en twee eesten werkte en ernaast dit ambt betreffende stadsthesaurier bekleedde, het jaarlijks op iemand anders overging.

Meteen we zo ver buiten een stadswallen verzeild zijn geraakt, behoren te we in het begin alweer terug tot dit Weeshuis, bij de huidige Barberasteeg om over daaruit een de weg langs de Oude Delft alweer te vervolgen.

In dit huis, links over dit nu Gemeenlandshuis met Delfland, met 10 haardsteden, had de oud-Burgemeester Heyndrick Dircxz betreffende Santen zijn huisgoden en familie verenigd. Althans hij woonde er met zijn ‘huisvrouwe’, die de aangifte deed.

Antwoorden Allicht ben ik dit absoluut eens betreffende hetgeen deze beroemde Nederlanders helpen. Afgezien van het feit dat hier sprake is met ons nationaal en internationaal bekende schilder behoren te wij als betrokken inwoners over Den Helder happy zijn het deze vrouw enthousiast bereid is teneinde in slotenmaker Hulshout dit markante gebouw over na-oorlogse architectuur ons beeldschoon museum en vrijplaats te creeeren. Alles kan zijn in gereedheid gebracht, het is ons kwestie over inrichten in een vertrekken die hem voor intentie-overeenkomst betreffende 9 december 2014 zijn toebedeeld. Een vrije beschikking over het gehele gebouw!!!! Nadere condities verder door te praten. Geef deze kunstenaar die kans teneinde er wegens ervoor te zorgen het in Den Helder ook niet enkel maritieme bezienswaardigheden te bewonderen zijn maar verder een museum wegens moderne kunst. Bestuurders over Den Helder, laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan, dat kan zijn alang te veel gebeurd.

‘T Logement aangaande sijne Genaede van Hohenloo’, waarin thans dit Hoogheemraad¬schap betreffende Delfland is gevestigd, werden niet in een belasting aangeslagen, om een eenvoudige aanleiding dat met gezegd ‘furstelijck personaedgen’ vrijdom daarvan was toegekend.

- In een St. Annastraat trof men tevens ons ‘hoetstoffeerder’ en twee ‘hoemakers’ aan. Zij maakten kennelijk dit product het via een andere betreffende pluimen, hoedbanden en gespen opgesierd werd.

Wat hij op deze plaats ter stede deed - wellicht was deze tafel- ofwel lombardhouder - weet ik ook niet te zeg­gen. In 1554 had Percheval Fasiotis ‘coopman aangaande Piemont’ octrooi aan een keizerlijke majesteit gevraagd teneinde hier ter stede ‘tafel’ te mogen houden. Tot profijt van de armen zou hij jaarlijks in handen over de H.Geestmeesters 5 pond grooten Vlaams betalen.

Die situatie kan zijn sedert niet verbeterd en dit basrelief alsnog meer onherkenbaar geworden; doch weet is het daar waar voor het, zo juist zodra vanwege de nauwkeurige Delftse stedenbeschrijver, ben ik toch verplicht in zijn gissing ook niet te berusten, meteen mag geraken uitgemaakt wat oorspronkelijk boven de Bagijnhofspoort werden uitgebeiteld.

In 1600 was het huis op een hoek over de Voldersgracht en Appelmarkt alreeds vertrouwd bij de titel ‘Inden Brill’ ofwel ‘Inden Vergulden brill’. Vermoedelijk was de kwartiermeester Dirck Jansz., welke er toen woonde, goudsmid, tinnegieter, ofwel wellicht brandewijnman, want behalve vier haardsteden gaf hij ook een ‘forneys’ met.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar